Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg

11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Raspored sjednica Parlamenta za 2016.
Daniel Hannan

Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch i Ivana Maletić

Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill i Ivana Maletić

Stečajni postupak - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Ivana Maletić

Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton i Martina Anderson

Rodiljni dopust - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Silvia Costa

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa i Ivana Maletić

Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias i Marijana Petir.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti