Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
Daniel Hannan

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch i Ivana Maletić

Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill i Ivana Maletić

Postępowanie upadłościowe - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Ivana Maletić

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton i Martina Anderson

Urlop macierzyński - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Silvia Costa

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa i Ivana Maletić

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias i Marijana Petir.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności