Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg

11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016
Daniel Hannan

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch in Ivana Maletić

Informacije, ki spremljajo prenose sredstev - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill in Ivana Maletić

Postopki v primeru insolventnosti - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir in Ivana Maletić

Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton in Martina Anderson

Porodniški dopust - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir in Silvia Costa

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa in Ivana Maletić

Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias in Marijana Petir.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov