Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
Daniel Hannan

Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch och Ivana Maletić

Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill och Ivana Maletić

Insolvensförfaranden - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir och Ivana Maletić

Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton och Martina Anderson

Mammaledighet - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir och Silvia Costa

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa och Ivana Maletić

Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias och Marijana Petir.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy