Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk

14. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kati Piri za skupinu S&D, Renate Sommer za skupinu PPE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, který odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Urmas Paet, Tibor Szanyi a Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Ska Keller, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir a Mario Borghezio.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Eleni Theocharous, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Jan Zahradil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen a Lefteris Christoforou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică a Josu Juaristi Abaunz.

Vystoupili: Christos Stylianides a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Kati Piri za výbor AFET o zprávě Komise o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 21.5.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí