Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg

14. Statusrapport 2014 for Tyrkiet (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2014 om Tyrkiet (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Kati Piri for S&D-Gruppen, Renate Sommer for PPE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Urmas Paet, Tibor Szanyi og Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ska Keller, som besvarede det, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir og Mario Borghezio.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Eleni Theocharous, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Jan Zahradil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen og Lefteris Christoforou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică og Josu Juaristi Abaunz.

Talere: Christos Stylianides og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Kati Piri for AFET om Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 21.5.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik