Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg

14. Izvješće o napretku Turske za 2014. (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Turske za 2014. (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Kati Piri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a, Geoffrey Van Orden u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Ceballos u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, koji je, osim toga, odgovorio na tri pitanja koja je podizanjem plave kartice postavio Urmas Paet, Tibor Szanyi i Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Ska Keller, koja je na pitanje odgovorila, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir i Mario Borghezio.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Eleni Theocharous, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Jan Zahradil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen i Lefteris Christoforou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică i Josu Juaristi Abaunz.

Govorili su: Christos Stylianides i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Kati Piri, u ime Odbora AFET, o izvješću o napretku Turske za 2014. (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 21.5.2015..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti