Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg

14. Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Kati Piri v imenu skupine S&D, Renate Sommer v imenu skupine PPE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Urmas Paet, Tibor Szanyi in Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ska Keller, ki je nanj odgovorila, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir in Mario Borghezio.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Eleni Theocharous, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Jan Zahradil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen in Lefteris Christoforou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică in Josu Juaristi Abaunz.

Govorila sta Christos Stylianides in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Kati Piri v imenu odbora AFET o poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 21.5.2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov