Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург

15. Положението в Етиопия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Етиопия (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност