Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg

15. Situationen i Etiopien (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Etiopien (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik