Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg

15. Situatie in Ethiopië (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Ethiopië (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid