Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg

15. Sytuacja w Etiopii (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Etiopii (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności