Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg

15. Situácia v Etiópii (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Etiópii (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezaradená poslankyňa, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia