Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg

15. Situationen i Etiopien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Etiopien (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy