Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg

16. Situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Alojz Peterle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ulrike Lunacek a Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis k priebehu rozpravy, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Gianlucovi Buonannovi (predsedajúca poznamenala, že nejde o otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Stanislav Polčák, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Gianlucovi Buonannovi, ktorý na ňu odpovedal, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, posledný rečník k priebehu rozpravy, a Igor Šoltes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Urmas Paet.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly k priebehu rozpravy, Christos Stylianides a Emmanouil Glezos.

Vystúpil Christos Stylianides.

Predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 162 ods. 12 rokovacieho poriadku týkajúce sa možnosti pre poslancov, ktorí nevystúpili v rozprave, predložiť písomné vyhlásenie, ktoré sa pripojí k doslovnému zápisu z rozpravy.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Notis Marias k priebehu predchádzajúcej rozpravy (predsedajúca poskytla objasnenia).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia