Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk

17. Summit Východního partnerství (21.–22. května) (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Summit Východního partnerství (21.–22. května) (2015/2610(RSP))

Vystoupil Seán Kelly k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler a László Tőkés.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Michał Boni, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí