Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg

17. Samit Východného partnerstva (21. – 22. mája) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Samit Východného partnerstva (21. – 22. mája) (2015/2610(RSP))

V rozprave vystúpil Seán Kelly k priebehu rozpravy (predsedajúca poskytla objasnenia).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler a László Tőkés.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia