Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg

19. ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika