Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (indgivne beslutningsforslag)
 7.Europæisk dagsorden for migration (forhandling)
 8.De politiske gruppers sammensætning
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  10.2.Parlamentets mødekalender - 2016
  10.3.Aftale om handel, udvikling og samarbejde med Sydafrika (Protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.4.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II (afstemning)
  10.5.Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II (afstemning)
  10.6.Insolvensbehandling ***II (afstemning)
  10.7.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I (afstemning)
  10.8.Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (afstemning)
  10.9.Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (afstemning)
  10.10.Barselsorlov (afstemning)
  10.11.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)
  10.12.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Statusrapport 2014 for Tyrkiet (forhandling)
 15.Situationen i Etiopien (forhandling)
 16.Situationen i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 17.Topmøde i Det Østlige Partnerskab (21.-22. maj) (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Topmødet mellem EU og CELAC (10.-11. juni) (forhandling)
 20.Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)
 21.Japanske hvalfangstaktiviteter i Antarktis (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (188 kb) Deltagerliste (63 kb)    Afstemning ved navneopråb (2752 kb) 
 
Protokol (198 kb) Deltagerliste (37 kb) Afstemningsresultater (31 kb) Afstemning ved navneopråb (97 kb) 
 
Protokol (282 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (591 kb) Afstemning ved navneopråb (2288 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik