Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Euroopa rände tegevuskava (arutelu)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Hääletused
  
10.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
  
10.2.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava
  
10.3.Kaubandus-, arengu- ja koostööleping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.4.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II (hääletus)
  
10.5.Rahaülekannetes edastatav teave ***II (hääletus)
  
10.6.Maksejõuetusmenetlus ***II (hääletus)
  
10.7.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I (hääletus)
  
10.8.Komisjoni delegeeritud direktiiv …/…/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (hääletus)
  
10.9.Komisjoni delegeeritud määrus (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (hääletus)
  
10.10.Rasedus- ja sünnituspuhkus (hääletus)
  
10.11.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (hääletus)
  
10.12.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Türgi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Olukord Etioopias (arutelu)
 16.Olukord endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis (arutelu)
 17.Idapartnerluse tippkohtumine (21. ja 22. mai) (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (arutelu)
 20.Noorte tööhõive algatus (arutelu)
 21.Jaapani vaalapüük Antarktikas (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (193 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2752 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (29 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (97 kb) 
 
Protokoll (296 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (500 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2354 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika