Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Euroopan muuttoliikeagenda (keskustelu)
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestykset
  
10.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
  
10.2.Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri
  
10.3.Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.4.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II (äänestys)
  
10.5.Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (äänestys)
  
10.6.Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II (äänestys)
  
10.7.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I (äänestys)
  
10.8.Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (äänestys)
  
10.9.Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta (äänestys)
  
10.10.Äitiysloma (äänestys)
  
10.11.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (äänestys)
  
10.12.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 15.Etiopian tilanne (keskustelu)
 16.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne (keskustelu)
 17.Itäisen kumppanuuden huippukokous (21.–22. toukokuuta) (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.EU:n ja CELACin huippukokous (10.–11. kesäkuuta) (keskustelu)
 20.Nuorisotyöllisyysaloite (keskustelu)
 21.Japanin harjoittama valaanpyynti Antarktiksella (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (195 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2752 kb) 
 
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (30 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (101 kb) 
 
Pöytäkirja (277 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (489 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2291 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö