Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Europski program o migraciji (rasprava)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Glasovanje
  10.1.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)
  10.2.Raspored sjednica Parlamenta za 2016.
  10.3.Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II (glasovanje)
  10.5.Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II (glasovanje)
  10.6.Stečajni postupak ***II (glasovanje)
  10.7.Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I (glasovanje)
  10.8.Delegirana direktiva ../.../EU Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u primjenama u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona (glasovanje)
  10.9.Delegirana uredba Komisije (EU) …/... o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (glasovanje)
  10.10.Rodiljni dopust (glasovanje)
  10.11.Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (glasovanje)
  10.12.Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Izvješće o napretku Turske za 2014. (rasprava)
 15.Stanje u Etiopiji (rasprava)
 16.Stanje u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji (rasprava)
 17.Sastanak na vrhu Istočnog partnerstva (21. i 22. svibnja) (rasprava)
 18.Sastav odbora i izaslanstava
 19.Sastanak na vrhu EU-CELAC (10. i 11. lipnja) (rasprava)
 20.Inicijativa za zapošljavanje mladih (rasprava)
 21.Japanski kitolov na Antarktiku (rasprava)
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (197 kb) Popis nazočnih (63 kb)    Poimenična glasovanja (2752 kb) 
 
Zapisnik (224 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (30 kb) Poimenična glasovanja (97 kb) 
 
Zapisnik (279 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (586 kb) Poimenična glasovanja (2286 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti