Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 20 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Europos migracijos darbotvarkė (diskusijos)
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  
10.2.2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
  
10.3.Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas su Pietų Afrika (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II (balsavimas)
  
10.5.Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (balsavimas)
  
10.6.Bankroto bylos ***II (balsavimas)
  
10.7.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas ***I (balsavimas)
  
10.8.Komisijos deleguotoji direktyva .../.../ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (balsavimas)
  
10.9.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (balsavimas)
  
10.10.Motinystės atostogos (balsavimas)
  
10.11.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (balsavimas)
  
10.12.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komisijos 2014 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 15.Padėtis Etiopijoje (diskusijos)
 16.Padėtis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (diskusijos)
 17.Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas (gegužės 21–22 d.) (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas (birželio 10–11 d.) (diskusijos)
 20.Jaunimo užimtumo iniciatyva (diskusijos)
 21.Japonų vykdoma banginių medžioklės veikla Antarktidoje (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (197 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2752 kb) 
 
Protokolas (228 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (28 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (192 kb) 
 
Protokolas (285 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (587 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2344 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika