Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 20. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Eiropas darba programma migrācijas jomā (debates)
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  10.2.Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs
  10.3.Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums ar Dienvidāfriku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.4.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***II (balsošana)
  10.5.Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija ***II (balsošana)
  10.6.Maksātnespējas procedūras ***II (balsošana)
  10.7.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I (balsošana)
  10.8.Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (balsošana)
  10.9.Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../.., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (balsošana)
  10.10.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (balsošana)
  10.11.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (balsošana)
  10.12.Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Stāvoklis Etiopijā (debates)
 16.Stāvoklis bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (debates)
 17.Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksme (21. un 22. maijā) (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.ES un CELAC augstākā līmeņa sanāksme (10. un 11. jūnijā) (debates)
 20.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (debates)
 21.Japānas organizētas vaļu medības Antarktikā (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (197 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Balsojumi pēc saraksta (2752 kb) 
 
Protokols (226 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (29 kb) Balsojumi pēc saraksta (98 kb) 
 
Protokols (306 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (604 kb) Balsojumi pēc saraksta (2380 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika