Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite
 6.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Agenda europeană privind migrația (dezbatere)
 8.Componența grupurilor politice
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Votare
  10.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)
  10.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016
  10.3.Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II (vot)
  10.5.Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (vot)
  10.6.Procedurile de insolvență ***II (vot)
  10.7.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I (vot)
  10.8.Directiva delegată ../…/UE a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (vot)
  10.9.Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (vot)
  10.10.Concediul de maternitate (vot)
  10.11.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (vot)
  10.12.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)
 15.Situația din Etiopia (dezbatere)
 16.Situația din fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Summitul Parteneriatului estic (21-22 mai) (dezbatere)
 18.Componența comisiilor și delegațiilor
 19.Summitul UE-CELAC (10-11 iunie) (dezbatere)
 20.Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 21.Vânătoarea japonezilor a balenelor din Antarctic (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (202 kb) Lista de prezenţă (63 kb)    Voturi prin apel nominal (2752 kb) 
 
Proces-verbal (232 kb) Lista de prezenţă (37 kb) Rezultatele voturilor (30 kb) Voturi prin apel nominal (97 kb) 
 
Proces-verbal (285 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (581 kb) Voturi prin apel nominal (2355 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate