Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (vloženi predlogi resolucij)
 7.Evropska agenda za migracije (razprava)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Čas glasovanja
  
10.1.izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  
10.2.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016
  
10.3.Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***II (glasovanje)
  
10.5.Informacije, ki spremljajo prenose sredstev ***II (glasovanje)
  
10.6.Postopki v primeru insolventnosti ***II (glasovanje)
  
10.7.Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I (glasovanje)
  
10.8.Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (glasovanje)
  
10.9.Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (glasovanje)
  
10.10.Porodniški dopust (glasovanje)
  
10.11.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (glasovanje)
  
10.12.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (razprava)
 15.Razmere v Etiopiji (razprava)
 16.Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (razprava)
 17.Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj) (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij) (razprava)
 20.Pobuda za zaposlovanje mladih (razprava)
 21.Japonski kitolov na Antarktiki (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (193 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2752 kb) 
 
Zapisnik (222 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (30 kb) Izid poimenskega glasovanja (97 kb) 
 
Zapisnik (275 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (579 kb) Izid poimenskega glasovanja (2291 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov