Index 
Proces-verbal
PDF 285kWORD 232k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite
 6.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Agenda europeană privind migrația (dezbatere)
 8.Componența grupurilor politice
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Votare
  
10.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)
  
10.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016
  
10.3.Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II (vot)
  
10.5.Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (vot)
  
10.6.Procedurile de insolvență ***II (vot)
  
10.7.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I (vot)
  
10.8.Directiva delegată ../…/UE a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (vot)
  
10.9.Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (vot)
  
10.10.Concediul de maternitate (vot)
  
10.11.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (vot)
  
10.12.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)
 15.Situația din Etiopia (dezbatere)
 16.Situația din fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Summitul Parteneriatului estic (21-22 mai) (dezbatere)
 18.Componența comisiilor și delegațiilor
 19.Summitul UE-CELAC (10-11 iunie) (dezbatere)
 20.Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 21.Vânătoarea japonezilor a balenelor din Antarctic (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 .Anexa 1 - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei privind utilizarea apei calde reciclate pentru a elimina contaminarea microbiologică de suprafață a carcaselor (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - termen: 7.8.2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-metil, tiacloprid și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - termen: 7.7.2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 284/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii privind procedurile referitoare la produsele de protecție a plantelor (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - termen: 13/8/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Directiva Comisiei de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - termen: 13.8.2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire, pentru anul 2015, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - termen: 29/7/2015)
retrimis fond: ECON

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1194/2012 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - termen: 6/8/2015)
retrimis fond: ENVI


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a unor norme suplimentare privind înlocuirea unui beneficiar și privind responsabilitățile aferente și cerințele minime care trebuie incluse în acordurile de parteneriat public-privat finanțate de fondurile structurale și de investiții europene (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 aprilie 2015
retrimis fond: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei privind formatul de transmitere pentru datele referitoare la cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 30 aprilie 2015
retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 mai 2015
retrimis fond: ITRE

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a executa pedeapsa capitală, acte de tortură și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 mai 2015
retrimis fond: INTA

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 mai 2015
retrimis fond: AGRI


4. Depunere de documente

Consiliul și Comisia au depus următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 16/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 17/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 2/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite V/AB-03/T/15 - Curtea de Conturi (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 3/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu prezinte obiecții la proiectul prezentat de Comisia Europeană referitor la transferurile de credite DEC 16/2015 și DEC 17/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea budgetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 11/2015, DEC 16/2015 și DEC 17/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 203 alineatul (7) din Regulamentul financiar, Comisia Europeană a informat Autoritatea bugetară cu privire la un proiect imobiliar care vizează construirea unei clădiri „Siguranța și calitatea alimentare” la Geel (Belgia).

În conformitate cu articolul 203 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită un aviz privind închirierea a două clădiri de către Comisia Europeană pentru transferul personalului său care se regăsește în prezent în clădirea Jean Monnet din Luxemburg.

În conformitate cu articolul 203 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Curtea de Conturi Europeană a informat autoritatea bugetară cu privire la un document de lucru privind politica imobiliară a instituției.


6. Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000038/2015) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, adresată Comisiei: Situația de criză provocată de Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Dezbaterea a avut loc la 30 aprilie 2015 (punctul 5 al PV din 30.4.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira și Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația de criză provocată de Xylella fastidiosa 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder și James Nicholson, în numele Grupului ECR, referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini și Vladimir Urutchev, în numele Grupului PPE, referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația de criză provocată de bacteria Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, referitoare la izbucnirea unei epidemii de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația de criză provocată de Xylella fastidiosa 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Vot: punctul 10.12 al PV din 20.5.2015.


7. Agenda europeană privind migrația (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Agenda europeană privind migrația (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului), Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, James Carver cu privire la desfășurarea dezbaterii, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Nigel Farage (Președintele a constatat că nu era vorba de o întrebare), Vicky Maeijer, neafiliată (Președintele a arătat că se va adresa Biroului cu privire la aspectul punerii în aplicare a procedurii „cartonașului albastru”), și Monika Hohlmeier.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg și Harald Vilimsky.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano și Patrizia Toia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis și Ignazio Corrao.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


8. Componența grupurilor politice

Valentinas Mazuronis nu mai este membru al Grupului EFDD și s-a alăturat Grupului ALDE începând cu data de 19 mai 2015.

Raffaele Fitto nu mai este membru al Grupului PPE și s-a alăturat Grupului ECR începând cu data de 19 mai 2015.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

CONT: Raffaele Fitto care îl înlocuiește pe Bernd Kölmel

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Raffaele Fitto care îl înlocuiește pe Syed Kamall

Delegația pentru relațiile cu Japonia: Syed Kamall care îl înlocuiește pe Raffaele Fitto

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Raffaele Fitto care îl înlocuiește pe Syed Kamall

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

°
° ° °

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit: Marek Jurek, cu privire la intervenția lui Barbara Kudrycka din cadrul dezbaterii precedente, și Barbara Kudrycka (Președintele a făcut precizări cu privire la prezența Consiliului și a Consiliului European în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului).


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)

Președintele a anunțat că a primit candidaturile lui Fabio Massimo Castaldo și Anneli Jäätteenmäki.

Candidații au anunțat că își acceptau respectivele candidaturi.

Președintele a hotărât să organizeze votul prin scrutin secret electronic.

S-a votat.

Președintele a citit rezultatele scrutinului:

Nomărul de votanți       692

Voturil exprimate       586

Abțineri          106

Majoritate absolută       294

Au obținut:

Anneli Jäätteenmäki       301 voturi

Fabio Massimo Castaldo    285 voturi

(Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa I al PV din 20.5.2015)

Președintele o proclamă pe Anneli Jäätteenmäki Vicepreședintă a Parlamentului European și o felicită pentru alegerea sa.

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, aceasta ia, în ordinea de precedență, locul vicepreședintelui care și-a încheiat mandatul, adică poziția a zecea.


10.2. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2016 (2015/2695(RSO)): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 5 al PV din 18.5.2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Declarat aprobat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2016 este, prin urmare, stabilit după cum urmează:

- 18 - 21 ianuarie

- 1 - 4 februarie

- 24 și 25 februarie

- 7 - 10 martie

- 11 - 14 aprilie

- 27 și 28 aprilie

- 9 - 12 mai

- 25 și 26 mai

- 6 - 9 iunie

- 22 și 23 iunie

- 4 - 7 iulie

- 12 - 15 septembrie

- 3 - 6 octombrie

- 24 - 27 octombrie

- 21 - 24 noiembrie

- 30 noiembrie și 1 decembrie

- 12 - 15 decembrie

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


10.3. Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0200)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


10.4. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0201)


10.5. Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Timothy Kirkhope și Peter Simon (A8-0154/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0202)


10.6. Procedurile de insolvență ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0203)


10.7. Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0204)

A intervenit Bernd Lange (președintele Comisiei INTA) pentru a solicita suspendarea pentru un moment a ședinței pentru a-i permite să evalueze rezultatul votului privind amendamentele împreună cu raportorul, raportorii alternativi și coordonatorii.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Bernd Lange a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Prin VE (343 pentru, 331 contra, 9 abțineri), Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


10.8. Directiva delegată ../…/UE a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0205)


10.9. Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (vot)

Propunere de rezoluție B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0206)

Intervenții

Înainte de vot, Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) pentru a face o declarație.


10.10. Concediul de maternitate (vot)

Propunere de rezoluție B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0207)

Intervenții

Gerard Batten.


10.11. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (vot)

Propunere de rezoluție B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0208)


10.12. Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (vot)

Dezbaterea a avut loc la30 aprilie 2015 (punctul 5 al PV din 30.4.2015)

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 20 mai 2015 (punctul 6 al PV din 20.5.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 și B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0450/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0451/2015

(care înlocuiește B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 și B8-0458/2015)

depusă de următorii deputați:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi și Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega și Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2015)0209)

(Propunerea de rezoluție B8-0456/2015 a devenit caducă.)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016
Daniel Hannan

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch și Ivana Maletić

Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill și Ivana Maletić

Procedurile de insolvență - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir și Ivana Maletić

Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton și Martina Anderson

Concediul de maternitate - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir și Silvia Costa

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa și Ivana Maletić

Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias și Marijana Petir.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Kati Piri, în numele Grupului S&D, Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Urmas Paet, Tibor Szanyi și Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ska Keller, care a răspuns, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir și Mario Borghezio.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Eleni Theocharous, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Jan Zahradil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen și Lefteris Christoforou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică și Josu Juaristi Abaunz.

Au intervenit: Christos Stylianides și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Kati Piri, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul Comisiei din 2014 cu privire la progresele înregistrate de Turcia 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 21.5.2015.


15. Situația din Etiopia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Etiopia (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


16. Situația din fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanouil Glezos, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Sakorafa, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Alojz Peterle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Lunacek și Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis cu privire la desfășurarea dezbaterii, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Gianluca Buonanno (Președintele a constatat că nu era vorba de o chestiune în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”), Stanislav Polčák, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Gianluca Buonanno, care i-a răspuns, Andrey Kovatchev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, acesta din urmă cu privire la desfășurarea dezbaterii, și Igor Šoltes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Urmas Paet.

Au intervenit: Seán Kelly cu privire la desfășurarea dezbaterii, Christos Stylianides și Emmanouil Glezos.

Președintele a reamintit prevederile articolului 162 alineatul (12) din Regulamentul de procedură, referitoare la posibilitatea ca deputațiii care n-au luat cuvântul în timpul dezbaterii să depună o declarație scrisă care va fi anexată la stenograma dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

A intervenit Notis Marias cu privire la desfășurarea dezbaterii precedente (Președinta a adus precizări).


17. Summitul Parteneriatului estic (21-22 mai) (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Summitul Parteneriatului estic (21-22 mai) (2015/2610(RSP))

A intervenit Seán Kelly cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a adus precizări).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler și László Tőkés.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Michał Boni, Andrzej Grzyb și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului EFDD următoarele cereri de numire:

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud: Joëlle Bergeron în locul lui Marco Valli

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru: Joëlle Bergeron

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


19. Summitul UE-CELAC (10-11 iunie) (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Summitul UE-CELAC (10-11 iunie) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


20. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000051/2015) adresată de Marita Ulvskog, adresată Consiliului: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - necesitatea unei implementări rapide la nivelul statelor membre (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebarea.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann și Miapetra Kumpula-Natri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir și Momchil Nekov.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Vânătoarea japonezilor a balenelor din Antarctic (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Vânătoarea japonezilor a balenelor din Antarctic (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

Au intervenit: Alojz Peterle, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, neafiliat, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică și Ricardo Serrão Santos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Notis Marias.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 557.487/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


Anexa 1 - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Aviz juridic - Politica de confidențialitate