Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2627(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000028/2015

Ingivna texter :

O-000028/2015 (B8-0118/2015)

Debatter :

PV 21/05/2015 - 4
CRE 21/05/2015 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 21 maj 2015 - Strasbourg

4. Personal för Acers övervakning av grossistmarknaderna för energi (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000028/2015) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) - personalresurser som krävs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade mandat att övervaka grossistmarknaderna för energi (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (vice ordförande för ITRE-utskottet) utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda och João Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Claude Turmes.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy