Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0469/2015

Разисквания :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Гласувания :

PV 21/05/2015 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0211

Протокол
Четвъртък, 21 май 2015 г. - Страсбург

5.2. Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд
CRE

Предложения за резолюция B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 и B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini и Cristian Dan Preda, посленият също по повод изтеглянето за сутринта на разискване по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (Председателят съобщи, че ще предаде забележките на пратора на Бюрото).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 21.5.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност