Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0469/2015

Συζήτηση :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

5.2. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και οι ομαδικοί τάφοι στην Ταϋλάνδη
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 και B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini και Cristian Dan Preda, ο τελευταίος και για να μετατεθεί, μεταξύ άλλων, στη πρωϊνή συνεδρίαση η συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα μεταφέρει τις παρατηρήσεις του αγορητή στο Προεδρείο).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου