Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0469/2015

Debatter :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Omröstningar :

PV 21/05/2015 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0211

Protokoll
Torsdagen den 21 maj 2015 - Strasbourg

5.2. Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 och B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini och Cristian Dan Preda, vilken även yttrade sig om tidigareläggandet till förmiddagen av debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (talmannen meddelade att han skulle framföra talarens kommentarer till presidiet).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 21.5.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy