Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0473/2015

Συζήτηση :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

5.3. Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 και B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam και Jude Kirton-Darling παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου