Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 21 май 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Равнища на растеж в ЕС и икономически прогнози от пролетта на 2015 г. (разискване)
 4.ACER - Човешки ресурси за наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара
  5.2.Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд
  5.3.Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  7.1.Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (гласуване)
  7.2.Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (гласуване)
  7.3.Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (гласуване)
  7.4.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  7.5.Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  7.6.Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (гласуване)
  7.7.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Внесени документи
 11.Решения относно някои документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (215 kb)  Списък на присъствалите (59 kb)
 
Протокол (213 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)  Резултати от различните гласувания (36 kb)  Поименни гласувания (73 kb)
 
Протокол (275 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)  Резултати от различните гласувания (568 kb)  Поименни гласувания (1830 kb)
Правна информация - Политика за поверителност