Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 21 maj 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.Tillväxttakt i EU (debatt)
 4.Personal för Acers övervakning av grossistmarknaderna för energi (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe
  5.2.Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand
  5.3.Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  7.1.Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (omröstning)
  7.2.Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (omröstning)
  7.3.Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (omröstning)
  7.4.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  7.5.Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  7.6.Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (omröstning)
  7.7.2014 års lägesrapport om Turkiet (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Inkomna dokument
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (196 kb)  Närvarolista (59 kb)
 
Protokoll (180 kb)  Närvarolista (35 kb)  Omröstningsresultat (28 kb)  Omröstningar med namnupprop (73 kb)
 
Protokoll (251 kb)  Närvarolista (63 kb)  Omröstningsresultat (343 kb)  Omröstningar med namnupprop (1695 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy