Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 245kWORD 181k
Neljapäev, 21. mai 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.Majanduse kasvumäärad ELis ja 2015. aasta kevade majandusprognoos (arutelu)
 4.Inimressursid ACERi teostatavaks energia hulgimüügituru järelevalveks (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum
  5.2.Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais
  5.3.Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Hääletused
  7.1.Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (hääletus)
  7.2.Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (hääletus)
  7.3.Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (hääletus)
  7.4.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)
  7.5.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine (hääletus)
  7.6.Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (hääletus)
  7.7.Türgi 2014. aasta eduaruanne (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Esitatud dokumendid
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

19. mai 2015

(nimi salastatud) (nr 2712/2014); (nimi salastatud) (nr 2713/2014); (nimi salastatud) (nr 0350/2015); (nimi salastatud) (nr 0351/2015); (nimi salastatud) (nr 0352/2015); Thierry Raskin (nr 0353/2015); (nimi salastatud) (nr 0354/2015); (nimi salastatud) (nr 0355/2015); (nimi salastatud) (nr 0356/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0357/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0358/2015); (nimi salastatud) (nr 0359/2015); (nimi salastatud) (nr 0360/2015); (nimi salastatud) (nr 0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0362/2015); (nimi salastatud) (nr 0363/2015); (nimi salastatud) (nr 0364/2015); (nimi salastatud) (nr 0365/2015); (nimi salastatud) (nr 0366/2015); (nimi salastatud) (nr 0367/2015); (nimi salastatud) (nr 0368/2015); (nimi salastatud) (nr 0369/2015); (nimi salastatud) (nr 0370/2015); (nimi salastatud) (nr 0371/2015); (nimi salastatud) (nr 0372/2015); (nimi salastatud) (nr 0373/2015); (nimi salastatud) (nr 0374/2015); (nimi salastatud) (nr 0375/2015); (nimi salastatud) (nr 0376/2015); Alessandro Rasman (nr 0377/2015); (nimi salastatud) (nr 0378/2015); (nimi salastatud) (nr 0379/2015); (nimi salastatud) (nr 0380/2015); Annette Sucker (nr 0381/2015); (nimi salastatud) (nr 0382/2015); Sergy Alpin (nr 0383/2015); (nimi salastatud) (nr 0384/2015); Matthias Brüssow (nr 0385/2015); (nimi salastatud) (nr 0386/2015); (nimi salastatud) (nr 0387/2015); (nimi salastatud) (nr 0388/2015); (nimi salastatud) (nr 0389/2015); István Kereszturi (nr 0390/2015); (nimi salastatud) (nr 0391/2015); (nimi salastatud) (nr 0392/2015); (nimi salastatud) (nr 0393/2015); (nimi salastatud) (nr 0394/2015); (nimi salastatud) (nr 0395/2015); (nimi salastatud) (nr 0396/2015); (nimi salastatud) (nr 0397/2015); (nimi salastatud) (nr 0398/2015); (nimi salastatud) (nr 0399/2015); Marinus Hoorntje (nr 0400/2015); (nimi salastatud) (nr 0401/2015); (nimi salastatud) (nr 0402/2015); Ana Rita Gil (nr 0403/2015); (nimi salastatud) (nr 0404/2015); (nimi salastatud) (nr 0405/2015); (nimi salastatud) (nr 0406/2015); Alexandros Christidis (nr 0407/2015); (nimi salastatud) (nr 0408/2015); (nimi salastatud) (nr 0409/2015); Melanie Anan (nr 0410/2015); (nimi salastatud) (nr 0411/2015); (nimi salastatud) (nr 0412/2015); Alexandru Firicel (nr 0413/2015); (nimi salastatud) (nr 0414/2015); (nimi salastatud) (nr 0415/2015); (nimi salastatud) (nr 0416/2015); (nimi salastatud) (nr 0417/2015); (nimi salastatud) (nr 0418/2015); Cătălina Ciobotaru (nr 0419/2015); (nimi salastatud) (nr 0420/2015); Adam Stewart (nr 0421/2015); Manfred Rickmeyer (nr 0422/2015); (nimi salastatud) (nr 0423/2015); (nimi salastatud) (nr 0424/2015); (nimi salastatud) (nr 0425/2015); (nimi salastatud) (nr 0426/2015); (nimi salastatud) (nr 0427/2015); Pablo Faura (nr 0428/2015).

Juhataja andis teada, et petitsioon nr 0110/2015 kustutati 12. mail 2015 petitsiooni esitaja taotlusel petitsioonide registrist.


3. Majanduse kasvumäärad ELis ja 2015. aasta kevade majandusprognoos (arutelu)

Komisjoni avaldus: Majanduse kasvumäärad ELis ja 2015. aasta kevade majandusprognoos (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marco Zanni ja William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang ja Alfred Sant.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


4. Inimressursid ACERi teostatavaks energia hulgimüügituru järelevalveks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000028/2015), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) - energia hulgimüügituru järelevalve kui ameti seadusjärgse ülesande teostamiseks vajalik personal (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (ITRE-komisjoni aseesimees) esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno (fraktsioonilise kuuluvuseta), Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda ja João Ferreira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Claude Turmes.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 19.5.2015 protokollipunkt 2.)


5.1. Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Michael Gahler ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Doru-Claudian Frunzulică, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2015 protokollipunkt 7.1.


5.2. Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais

Resolutsiooni ettepanekud B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini ja Cristian Dan Preda, kes ühtlasi kommenteeris ennelõunase inimõigusteteemalise arutelu kulgemist (juhataja andis teada, et edastab sõnavõtja kommentaarid juhatusele).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2015 protokollipunkt 7.2.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


5.3. Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam ja Jude Kirton-Darling tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2015 protokollipunkt 7.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0465/2015

(asendades B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post ja Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel,

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0210)


7.2. Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0469/2015

(asendades B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu ja Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Barbara Lochbihler ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0211)


7.3. Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0473/2015

(asendades B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei ja Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb ja Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE nimel,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0212)


7.4. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) [2014/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0213)

Sõnavõtud

James Carver, Jonathan Arnott ja Javier Couso Permuy hääletuse läbiviimise kohta.


7.5. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta [2014/2258(INI)] - Väliskomisjon - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Eduard Kukan ja Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0214)


7.6. Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (hääletus)

Raport Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele [2015/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0215)


7.7. Türgi 2014. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Sõna võtsid Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, kes taotles hääletuse edasilükkamist juuni I osaistungjärgule, Alexander Graf Lambsdorff, kes seda toetas, ja William (The Earl of) Dartmouth, kes oli sellele vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr ja Steven Woolfe

Raport: Eduard Kukan ja Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill ja Seán Kelly

Raport: Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill ja Marek Jurek.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


10. Esitatud dokumendid

Järgmised resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)on esitanud parlamendiliikmed:

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek keelelise mitmekesisuse austamise kohta Euroopa Liidu institutsioonides (B8-0352/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide õiguse kohta mitte anda sotsiaalabi majanduslikult mitteaktiivsetele sisserändajatest liidu kodanikele (B8-0353/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalse dumpingu kohta maantee-kaubavedudes (B8-0354/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle peetavate läbirääkimiste peatamise kohta loomade elutingimuste kaitsmise eesmärgil (B8-0355/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku raide tagajärjel saadud puidu importimise peatamise kohta (B8-0356/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek McD Europe Franchising Sàrli agressiivse maksuplaneerimisega seotud kahtluste kohta (B8-0361/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek mürasaastet käsitlevate rangemate direktiivide vastuvõtmise kohta (B8-0425/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek maksustamise läbipaistvuse meetmete kohta, mis aitaksid võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu (B8-0427/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Alberto Cirio. Resolutsiooni ettepanek kanepi kasvatamise lisamise kohta ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel lubatud tegevuste põhiloetellu (B8-0428/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek geneetiliselt muundatud organismide kohta (B8-0429/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek terrorismi ühise määratluse puudumise kohta liikmesriikides (B8-0430/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek e-tervise kohta („eHealth”) (B8-0431/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa investeerimiskava projektide heakskiidu kriteeriumide detsentraliseerimise ja muutmise kohta (B8-0432/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Kanada vahelise kaubanduslepingu segaiseloomu tunnistamise kohta (B8-0433/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Keskpanga kvantitatiivse lõdvendamise poliitika mõju kohta (B8-0434/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Prantsusmaa ehitustööndussektorile suunatud abi kohta (B8-0435/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta (B8-0436/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek töötajate teenuste osutamisega seoses lähetamise ümberkorraldamise kohta (B8-0437/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Nõusolek algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)
(Esimeeste konverentsi 13. mai 2015. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon

- Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (2015/2103(INL))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE)

Nõusolek algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 30. aprilli 2015. aasta otsuse alusel)

EMPL-komisjon

- Aruanne nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/18/EL (millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ) rakendamise kohta (2015/2097(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)
.

(Esimeeste konverentsi 13. mai 2015. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2015/2114(INI))

- ELi roll ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke (2015/2104(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA-komisjon

- Uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia (2015/2105(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, EMPL, ITRE)

ECON-komisjon

- Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (2015/2115(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- ELi finantsteenuste eeskirjade ülevaade ja probleemid: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja mõjusama ELi finantseeskirjade raamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas (2015/2106(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL-komisjon

- Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv”) kohaldamine (2015/2116(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, LIBE)

- ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (2015/2107(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, ITRE)

ENVI-komisjon

- Kaevandusjäätmete direktiivi (2006/21/EÜ) rakendamine (2015/2117(INI))

- Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (2015/2112(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE-komisjon

- Euroopa energialiidu suunas (2015/2113(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Elektrisüsteemide 10% ühendatuse eesmärgi saavutamine – Euroopa elektrivõrgu kohandamine 2020. aasta vajadustega (2015/2108(INI))

PECH-komisjon

- Kalandusalased aspektid seoses riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade mere elurikkust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooniga (2015/2109(INI))

LIBE-komisjon

- Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni järelmeetmed (2015/2110(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

FEMM-komisjon

- 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamine (2015/2118(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

- Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (2015/2111(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

CULT-komisjon

- Euroopa kodanike radikaliseerumise ja terroristlikesse organisatsioonidesse värbamise ennetamine (2015/2063(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : LIBE
nõuandvad komisjonid: CULT, AFET

CONT-komisjon

- Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (2015/2042(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON, CONT

- Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses (2014/2248(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : AFCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT

LIBE-komisjon

- ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (2015/2041(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : AFCO
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 39)

JURI-komisjon

- Kaitse kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, JURI, JURI (kodukorra artikkel 39), JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: PECH, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 39)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 13. mai 2015. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (2015/2112(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (kodukorra artikkel 54))

ITRE-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Euroopa energialiidu suunas (2015/2113(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (kodukorra artikkel 54))

FEMM-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamine (2015/2118(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE (kodukorra artikkel 54))

Pealkirjade muutmine

(Esimeeste konverentsi 13. mai 2015. aasta otsuse alusel)

EMPL-komisjon

- Algatusraporti 2015/2042(INI) uus pealkiri: „Mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine”

LIBE-komisjon

- Algatusraporti 2015/2063(INI) uus pealkiri: „Euroopa kodanike radikaliseerumise ja terroristlikesse organisatsioonidesse värbamise ennetamine”.


12. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


13. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 27. mail 2015.


14. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Õigusteave - Privaatsuspoliitika