Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 249kWORD 184k
Torstai 21. toukokuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vetoomukset
 3.EU:n kasvuluvut ja kevään 2015 talousennuste (keskustelu)
 4.ACER - energian tukkumarkkinoiden valvontaan tarvittavat henkilöstöresurssit (keskustelu)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Zimbabwe ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapaus
  5.2.Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa
  5.3.Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Äänestykset
  7.1.Zimbabwe ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapaus (äänestys)
  7.2.Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa (äänestys)
  7.3.Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus (äänestys)
  7.4.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (äänestys)
  7.5.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus (äänestys)
  7.6.Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (äänestys)
  7.7.Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

19. toukokuuta 2015

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 2712/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2713/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0350/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0351/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0352/2015); Thierry Raskin (nro 0353/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0354/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0355/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0356/2015); Jan-Erik Hansen (nro 0357/2015); Jan-Erik Hansen (nro 0358/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0359/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0360/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0362/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0363/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0364/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0365/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0366/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0367/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0368/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0369/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0370/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0371/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0372/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0373/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0374/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0375/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0376/2015); Alessandro Rasman (nro 0377/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0378/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0379/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0380/2015); Annette Sucker (nro 0381/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0382/2015); Sergy Alpin (nro 0383/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0384/2015); Matthias Brüssow (nro 0385/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0386/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0387/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0388/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0389/2015); István Kereszturi (nro 0390/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0391/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0392/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0393/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0394/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0395/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0396/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0397/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0398/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0399/2015); Marinus Hoorntje (nro 0400/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0401/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0402/2015); Ana Rita Gil (nro 0403/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0404/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0405/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0406/2015); Alexandros Christidis (nro 0407/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0408/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0409/2015); Melanie Anan (nro 0410/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0411/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0412/2015); Alexandru Firicel (nro 0413/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0414/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0415/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0416/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0417/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0418/2015); Cătălina Ciobotaru (nro 0419/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0420/2015); Adam Stewart (nro 0421/2015); Manfred Rickmeyer (nro 0422/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0423/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0424/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0425/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0426/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0427/2015); Pablo Faura (nro 0428/2015).

Vetoomus nro 0110/2015 on poistettu luettelosta vetoomuksen esittäjän pyynnöstä 12. toukokuuta 2015.


3. EU:n kasvuluvut ja kevään 2015 talousennuste (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n kasvuluvut ja kevään 2015 talousennuste (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Esteban González Pons, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marco Zanni ja William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, ECR-ryhmän puolesta Sander Loones, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, ALDE-ryhmän puolesta Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Tang, GUE/NGL-ryhmän puolesta Dimitrios Papadimoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang ja Alfred Sant.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić ja Kostas Chrysogonos.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. ACER - energian tukkumarkkinoiden valvontaan tarvittavat henkilöstöresurssit (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000028/2015): Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) - viraston lakisääteisten energian tukkumarkkinoiden valvontaan liittyvien tehtävien täyttämiseen tarvittavat henkilöstöresurssit (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (ITRE-valiokunnan varapuheenjohtaja) esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Krišjānis Kariņš, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gianluca Buonanno, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda ja João Ferreira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Claude Turmes.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 2).


5.1. Zimbabwe ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Michael Gahler ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicolas Bay ja Doru-Claudian Frunzulică, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda ja Ivan Jakovčić.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.1.


5.2. Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini ja Cristian Dan Preda, joista jälkimmäinen käytti lisäksi puheenvuoron ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun aikaistamisesta aamuun (puhemies ilmoitti välittävänsä puhujan huomautukset puhemiehistölle).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


5.3. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam ja Jude Kirton-Darling esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.3.


Puhetta johti Mairead McGUINNESS
varapuhemies

6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Zimbabwe ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0465/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post ja Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0210)


7.2. Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0469/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu ja Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0211)


7.3. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0473/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei ja Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb ja Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0212)


7.4. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) [2014/2220(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0213)

Puheenvuorot:

James Carver, Jonathan Arnott ja Javier Couso Permuy äänestyksen kulusta.


7.5. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus (äänestys)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoituksesta [2014/2258(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eduard Kukan ja Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0214)


7.6. Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (äänestys)

Mietintö Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutuksesta Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn [2015/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0215)


7.7. Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Puheenvuorot: Kati Piri S&D-ryhmän puolesta pyysi lykkäämään äänestystä kesäkuun I istuntojaksolle, Alexander Graf Lambsdorff kannatti pyyntöä ja William (The Earl of) Dartmouth vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr ja Steven Woolfe

Mietintö Eduard Kukan ja Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill ja Seán Kelly

Mietintö Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill ja Marek Jurek.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Jäsenet ovat jättäneet käsiteltäviksi seuraavat päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamisesta Euroopan unionin toimielimissä (B8-0352/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioille varattavasta mahdollisuudesta lopettaa sosiaaliavustusten myöntäminen unionista tulleille maahanmuuttajille, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa (B8-0353/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sosiaalisesta polkumyynnistä maanteiden tavaraliikenteessä (B8-0354/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä eläinten elinolojen suojelemiseksi (B8-0355/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys laittomista metsänhakkuista peräisin olevan puutavaran tuonnin lopettamisesta (B8-0356/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys McD Europe Franchising Sàrl:n aggressiivista verosuunnittelua koskevista epäilyistä (B8-0361/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tiukempien meluntorjunnan suuntaviivojen hyväksymisestä (B8-0425/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys verotuksen avoimuutta koskevista toimenpiteistä verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi (B8-0427/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Alberto Cirio. Päätöslauselmaesitys hampun viljelyn sisällyttämisestä ekologisilla aloilla sallittujen menetelmien pääluetteloon (B8-0428/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys muuntogeenisistä organismeista (B8-0429/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys terrorismia koskevan yhteisen määritelmän puuttumisesta jäsenvaltioiden välillä (B8-0430/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähköisestä terveydenhuollosta (B8-0431/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan investointisuunnitelman mukaisten hankkeiden hyväksymiskriteerien hajauttamisesta ja muuttamisesta (B8-0432/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin ja Kanadan välisen kauppasopimuksen sekamuotoisen luonteen tunnustamisesta (B8-0433/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan keskuspankin harjoittaman rahapolitiikan määrällisen keventämisen vaikutuksista (B8-0434/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rakennusalan tukemisesta Ranskassa (B8-0435/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kumoamisesta (B8-0436/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys uudistuksesta, joka koskee palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon (B8-0437/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL


11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

JURI-valiokunta-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 30.4.2015)

EMPL-valiokunta-valiokunta

- Kertomus BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta (2015/2097(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)
.

(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

AFET-valiokunta-valiokunta

- Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2015/2114(INI))

- EU:n rooli YK:ssa - Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin? (2015/2104(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA-valiokunta-valiokunta

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
(lausuntoa varten: AFET, EMPL, ITRE)

ECON-valiokunta-valiokunta

- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (2015/2115(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille (2015/2106(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL-valiokunta-valiokunta

- Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY soveltaminen (2015/2116(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, LIBE)

- Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (2015/2107(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ITRE)

ENVI-valiokunta-valiokunta

- Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin (2006/21/EY) täytäntöönpano (2015/2117(INI))

- Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (2015/2112(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE-valiokunta-valiokunta

- Kohti Euroopan energiaunionia (2015/2113(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttaminen ja Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (2015/2108(INI))

PECH-valiokunta-valiokunta

- Kalastukseen liittyvät näkökulmat meren biodiversiteettiä kansallisen toimivallan ulkopuolella olevilla alueilla koskeva kansainvälisen sopimuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, puitteissa (2015/2109(INI))

LIBE-valiokunta-valiokunta

- Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (2015/2110(INI))
(lausuntoa varten: CONT)

FEMM-valiokunta-valiokunta

- Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin täytäntöönpano (2015/2118(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

- Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (2015/2111(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

CULT-valiokunta-valiokunta

- Fundamentalistiliikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen (2015/2063(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : LIBE
lausuntoa varten: CULT, AFET

CONT-valiokunta-valiokunta

- Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (2015/2042(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: BUDG, ECON, CONT

- Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (2014/2248(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : AFCO
lausuntoa varten: BUDG, CONT

LIBE-valiokunta-valiokunta

- EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja luotettavuus (2015/2041(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : AFCO
lausuntoa varten: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 39 artikla)

JURI-valiokunta-valiokunta

- Tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautuminen (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: PECH, TRAN, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

ENVI-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (2015/2112(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))

ITRE-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kohti Euroopan energiaunionia (2015/2113(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

FEMM-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin täytäntöönpano (2015/2118(INI))
(lausuntoa varten: LIBE) (työjärjestyksen 54 artikla))

Muuttuneet otsikot
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

EMPL-valiokunta-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön uusi otsikko 2015/2042(INI): Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano

LIBE-valiokunta-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön uusi otsikko 2015/2063(INI): Fundamentalistiliikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen.


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 27. toukokuuta 2015.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö