Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 27 maja 2015 r. - Bruksela

3. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad drugiej majowej sesji plenarnej (PE 558.804/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

°
° ° °

Głos zabrali: Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser i Victor Boştinaru.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności