Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0362/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0362/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/05/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0216

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 - Βρυξέλλες

10.1. Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης B8-0362/2015 (2015/2569(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0216)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου