Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. június 8., Hétfő - Strasbourg

6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az IMCO Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés P7_TA-PROV(2014)0390(COR01) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (átdolgozás) (HL L 189, 2014.6.27., 164. o.) (az Európai Parlament által 2014. április 15-én a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA-PROV(2014)0390) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)).

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat