Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. június 8., Hétfő - Strasbourg

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Javaslat az EU Szolidaritási Alapjának a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetések biztosítására történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanács határozatra (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0238 - C8-0142/2015 - 2015/2126(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

- ***I Jelentés a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

- ***I Jelentés az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Vicky Ford (A8-0148/2015)

- * Jelentés Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

- * Jelentés Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

- ***I Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

- ***I Jelentés a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

- Jelentés a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének stratégiájáról (2014/2206(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Alessia Maria Mosca (A8-0161/2015)

- Jelentés az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzetéről (2015/2001(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

- Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról (2014/2152(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Maria Noichl (A8-0163/2015)

- Jelentés az európai energiabiztonsági stratégiáról (2014/2153(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

- *** Ajánlás az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

- *** Ajánlás az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

- Jelentés „A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé” című uniós cselekvési tervről (2014/2151(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0169/2015)

- Jelentés a Fekete-tenger medencéjének stratégiai katonai helyzetéről a Krím félsziget Oroszország általi jogellenes elcsatolása után (2015/2036(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

- ***I Jelentés az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015)

- Jelentés az Európai Parlamentnek az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásaival a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokról (2014/2228(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat