Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 8. juuni 2015 - Strasbourg

10. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2015. aasta juuni I täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 559.456/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Sõna võtsid:

- Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes taotles Rumeenia olukorra arutamist LIBE-komisjonis.

- Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes pooldas nimetatud arutelu korraldamist (Parlamendi president lubas edastada taotluse LIBE-komisjonile.).

- Rebecca Harms, kes taotles küsimuse arutamist ka esimeeste konverentsi poolt (Parlamendi president lubas lisada küsimuse järgmise koosoleku päevakorda.).

- Marek Jurek Iirimaa rahvahääletuse teemal.

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni S&D taotlus lükata Sergio Gaetano Cofferati raporti A8-0158/2015 arutelu (PDOJ, punkt 62) juuli osaistungjärgule. Selle asemel toimub Gabrielius Landsbergise raporti A8-0162/2015 arutelu (PDOJ, punkt 23), mis on praegu päevakorras kolmapäeva pärastlõunal.

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, ja Kostas Chrysogonos, kes seda toetas.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Seega lõpeb kolmapäevane istung kell 21.00.

Kolmapäev

Fraktsiooni EFDD taotlus pikendada Bernd Lange raporti A8-0175/2015 arutelu (PDOJ, punkt 44) pärastlõunal.

Sõna võtsid Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes põhjendas taotlust, Enrique Guerrero Salom, kes tegi ettepaneku alustada istungit kell 8.00 ja korraldada hääletus kolmapäeval, ja Jonathan Arnott, kes pooldas ettepanekut.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Seega algab istung kolmapäeval kell 8.00.

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus esitada sporti, inimõigusi ja Bakuus toimuvaid Euroopa mänge käsitleva suuliselt vastatava küsimuse arutelu lõpus (PDOJ, punkt 65) resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võtsid Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Marie-Christine Vergiat, kes toetas taotlust, ja Notis Marias oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (136 poolt, 136 vastu, erapooletuid 84).

Sõna võttis Ulrike Lunacek hääletuse tulemuse teemal.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika