Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 8. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

10. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Kesäkuun I 2015 (PE 559.456/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Puheenvuorot::

- Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta pyysi, että LIBE-valiokunnassa keskustellaan Romanian tilanteesta.

- Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta ilmoitti kannattavansa tällaista keskustelua (puhemies lupasi välittää pyynnön LIBE-valiokunnalle).

- Rebecca Harms pyysi, että myös puheenjohtajakokous käsittelisi asiaa (puhemies lupasi ottaa tämän kohdan seuraavan kokouksen esityslistalle).

- Marek Jurek Irlannin kansanäänestyksestä.

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

S&D-ryhmä pyysi, että Sergio Gaetano Cofferatin mietinnöstä A8-0158/2015 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 62) keskusteltaisiin heinäkuun istuntojaksolla ja sen sijasta käsiteltäväksi otettaisiin Gabrielius Landsbergisin mietintö A8-0162/2015 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 23), joka on esityslistalla keskiviikkona iltapäivällä.

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Enrique Guerrero Salom, joka perusteli pyynnön, ja Kostas Chrysogonos, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskiviikon istunto päättyy näin ollen klo 21.00.

Keskiviikko

EFDD-ryhmä pyysi, että keskustelua Bernd Langen mietinnöstä A8-0175/2015 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 44) jatkettaisiin iltapäivällä.

Puheenvuorot: EFDD-ryhmän puolesta Jonathan Arnott, joka perusteli pyynnön, Enrique Guerrero Salom, joka ehdotti istunnon avaamista klo 8.00, jotta kohdasta voitaisiin äänestää keskiviikkona, ja Jonathan Arnott, joka ilmoitti kannattavansa ehdotusta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskiviikon istunto avataan näin ollen klo 8.00.

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että suullista kysymystä urheilusta ja ihmisoikeuksista, myös Bakussa pidettävien Euroopan kisojen yhteydessä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 65), koskevan keskustelun päätteeksi annetaan päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Ulrike Lunacek, joka perusteli pyynnön, Marie-Christine Vergiat, joka kannatti pyyntöä, ja Notis Marias, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (136 puolesta, 136 vastaan, 84 tyhjää).

Ulrike Lunacek käytti puheenvuoron äänestystuloksesta.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö