Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. június 8., Hétfő - Strasbourg

10. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a 2015. júniusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 559.456/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Felszólal:

- Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a LIBE bizottság vitassa meg Románia helyzetét.

- Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében támogatja e vita megrendezését (Az elnök vállalja, hogy közvetíti e kérést a LIBE bizottságnak).

- Rebecca Harms kéri, hogy a kérdést az Elnökök Értekezlete is vitassa meg (Az elnök vállalja, hogy a következő ülés napirendjére tűzi azt).

- Marek Jurek az Írországi népszavazásról.

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport kéri, hogy a Sergio Gaetano Cofferati-jelentés - A8-0158/2015 (a PDOJ 62. pontja) vitáját halasszák a júliusi ülésre. A Gabrielius Landsbergis-jelentés - A8-0162/2015 (a PDOJ 23. pontja) kerülne helyére, amely jelenleg a szerda délutáni napirenden szerepel.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Kostas Chrysogonos támogatja azt.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A szerdai ülés így 21 órakor fog véget érni.

Szerda

Az EFDD képviselőcsoport kéri, hogy délután hosszabbítsák meg a Bernd Lange-jelentés - A8-0175/2015 (a PDOJ 44. pontja) vitáját.

Felszólal: Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, Enrique Guerrero Salom javasolja, hogy kezdjék 8 órakor az ülést, hogy megtarthassák a szerdai szavazást, és Jonathan Arnott támogatja e javaslatot.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A szerdai ülés így 8 órakor fog kezdődni.

A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy a Sport és emberi jogok, többek között a bakui európai játékok kapcsán (a PDOJ 65. pontja) című szóbeli választ igénylő kérdés vitáját állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, Marie-Christine Vergiat támogatja, Notis Marias pedig ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (136 mellette, 136 ellene, 84 tartózkodás).

Felszólal: Ulrike Lunacek a szavazás eredményéről.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat