Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. birželio 8 d. - Strasbūras

10. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. pirmosios birželio mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 559.456/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Kalbėjo::

- Manfred Weber PPE frakcijos vardu, jis prašė, kad LIBE komitete būtų aptarta padėtis Rumunijoje.

- Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pritarė tokioms diskusijoms (Pirmininkas įsipareigojo perduoti šį prašymą LIBE komitetui).

- Rebecca Harms, ji prašė, kad klausimas taip pat būtų aptartas Pirmininkų sueigoje (Pirmininkas įsipareigojo įtraukti šį punktą į kito posėdžio darvotvarkę).

- Marek Jurek, dėl referendumo Airijoje.

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

S&D frakcijos prašymas, kuruo siekiama perkelti diskusijas dėl Sergio Gaetano Cofferati pranešimo A8-0158/2015 (galutinio darbotvarkės projekto 62 punktas) į liepos mėn. sesiją. Šį pranešimą pakeistų Gabrielius Landsbergis pranešimas A8-0162/2015 (galutinio darbotvarkės projekto 23 punktas), šiuo metu įrašyas į darbotvarkę trečiadienį po pietų.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Kostas Chrysogonos, jis pasisakė už prašymą.

Parlamentas patenkino prašymą

Tokiu būdu trečiadienio posėdis baigsis 21 val.

Trečiadienis

EFDD frakcijos prašymas, kuriuo siekiama po pietų pratęsti diskusijas dėl Bernard Lange pranešimo A8-0175/2015 (galutinio darbotvarkės projekto 44 punktas).

Kalbėjo: Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Enrique Guerrero Salom, jis pasiūlė pradėti posėdį 8 val. ir palikti balsavimą trečiadienį, ir Jonathan Arnott, jis pareišė remiąs šį pasiūlymą.

Parlamentas patenkino prašymą

Tokiu būdu trečiadienio posėdis prasidės 8 val.

Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, „Sportas, žmogaus teisės ir Baku žaidynės (galutinio darbotvarkės projekto 65 punktas) pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Marie-Christine Vergiat, ji pasisakė už prašymą, ir Notis Marias, jis pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (136 balsavo už, 136 – prieš, 84 susilaikė) atmetė prašymą.

Kalbėjo Ulrike Lunacek, dėl balsavimo rezultatų.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika