Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2152(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0163/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0163/2015

Keskustelut :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Äänestykset :

PV 09/06/2015 - 4.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0218

Pöytäkirja
Maanantai 8. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

12. EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen [2014/2152(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Louise Bours, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Vicky Maeijer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mercedes Bresso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek ja Mireille D'Ornano.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Neena Gill, Virginie Rozière ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Maria Noichl.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2015, kohta 4.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö