Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2152(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0163/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0163/2015

Viták :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Szavazatok :

PV 09/06/2015 - 4.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0218

Jegyzőkönyv
2015. június 8., Hétfő - Strasbourg

12. A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégia (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról [2014/2152(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (az EMPL bizottság véleményének előadója), Ildikó Gáll-Pelcz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Louise Bours, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mercedes Bresso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek és Mireille D'Ornano.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Neena Gill, Virginie Rozière és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Bill Etheridge.

Felszólal: Věra Jourová és Maria Noichl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.9-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat