Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2152(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0163/2015

Pateikti tekstai :

A8-0163/2015

Debatai :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Balsavimas :

PV 09/06/2015 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0218

Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. birželio 8 d. - Strasbūras

12. ES moterų ir vyrų lygybės strategija po 2015 m. (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl ES moterų ir vyrų lygybės strategijos po 2015 m. [2014/2152(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komiteto nuomonės referentė), Ildikó Gáll-Pelcz PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Raymond Finch), Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Louise Bours), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Vicky Maeijer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mercedes Bresso), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek ir Mireille D'Ornano.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Neena Gill), Virginie Rozière ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Bill Etheridge.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Maria Noichl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 06 09 protokolo 4.2 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika