Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2152(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0163/2015

Ingediende teksten :

A8-0163/2015

Debatten :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Stemmingen :

PV 09/06/2015 - 4.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0218

Notulen
Maandag 8 juni 2015 - Straatsburg

12. De EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 [2014/2152(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL),Ildikó Gáll-Pelcz, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Louise Bours, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mercedes Bresso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek en Mireille D'Ornano.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Neena Gill, Virginie Rozière en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Maria Noichl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 9.6.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid