Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2152(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0163/2015

Texte depuse :

A8-0163/2015

Dezbateri :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Voturi :

PV 09/06/2015 - 4.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0218

Proces-verbal
Luni, 8 iunie 2015 - Strasbourg

12. Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 [2014/2152(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl și-a prezentat raportul.

A intervenit: Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoare pentru aviz a Comisiei EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Louise Bours, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mercedes Bresso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek și Mireille D'Ornano.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Neena Gill, Virginie Rozière și Michela Giuffrida.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Bill Etheridge.

Au intervenit: Věra Jourová și Maria Noichl.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 9.6.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate