Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 8 iunie 2015 - Strasbourg

13. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Claude Rolin, Anneliese Dodds, Angel Dzhambazki și Marian Harkin.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Matt Carthy, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Louise Bours, Mario Borghezio, Ivan Štefanec, Richard Corbett, Zbigniew Kuźmiuk, Lynn Boylan, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Krisztina Morvai, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Elżbieta Fotyga, Yana Toom, Giulia Moi, Gilles Lebreton, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Marek Jurek, Romana Tomc, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Emilian Pavel, Deirdre Clune, Claudiu Ciprian Tănăsescu și Cristian Dan Preda.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate